The Netherlands America University League 
     of California

Nationaal Referendum Europese Grondwet

Op woensdag 1 juni 2005 zal in Nederland een referendum worden gehouden over the Europese grondwet. Nederlanders die in the buitenland wonen, zijn uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister en op de dag van het referendum de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen in principe aan het referendum deelnemen.

Voor deelname aan het referendum dient u zich te registreren. Indien u aan de meest recent Tweede-Kamer verkiezingen heeft deelgenomen, wordt u door de gemeente Dan Haag automatisch een registratie formulier toegezonden. Als dit niet het geval is, dan kunt u het registratie formulier voor kiezers in het buitenland downloaden van de website van het ministerie van buitenlandse Zaken, www.minbuza.nl/verkiezingen, of van de website www.ukomttochook.nl. Papieren versies van het registratieformulier zijn te verkrijgen bij de Nederlandse ambassade in Washington en de Nederlandse consulaten-generaal elders in de V.S.

Op het registratieformulier kunt u aangeven hoe u uw stem uit wilt brengen. Dit kan per brief (stembiljet), per volmacht of met een kiezerspas (indien u zich op de dag van het referendum in Nederland bevindt). Er zal bij het referendum geen mogelijkheid bestaan om een stem uit te brengen via internet of telefoon.

Het registratie formulier kunt u zenden aan de consulaire post waaronder uw woonplaats valt (zie www.netherlands-embassy.org voor adressen) of eventueel rechtstreeks aan de gemeente Den Haag. Het verzoek tot registratie moet uiterlijk op 19 apirl aanstaande in het bezit zijn van de betreffende consulaire post of de gemeente Den Haag.

Actuele informatie over deelname aan het Referendum over de Europese Grondwet kunt u vinden op www.ukomttochook.nl . Ook kunt u met uw vragen over dit onderwerp terecht bij ambassades en consulaten. Voor meer inhoudelijke informatie over het referendum kunt u de website www.referendumeuropesegrondwet.nl raadplegen.